1608_HENDRIK_BEIKIRCH_StadtWandKunst_AKrziwanie-2964